Samarbeten, utmärkelser och index

Tillsammans med andra verkar vi för en hållbar samhällsutveckling via olika forum och initiativ. 

Under flera år har vi på SPP/Storebrand mottagit ett flertal utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete. Vi har även placerat oss på prestigefyllda index.