Internationella pensionsplaner

Vilka kan ingå i en internationell pensionsplan?

Många multinationella företag har mobil personal av olika slag med komplexa behov. Kanske har de en grupp av personer inom koncernen som nödvändigtvis inte kommer ifrån Sverige innan utlandstjänstgöringen utan ifrån ett annat land. De kan vara nyckelpersoner och kanske kommer de att arbeta i flera olika länder.

Medföljande partner

Det kan även finnas ett behov av att säkerställa försäkringsskydd för medföljande partner vilket är möjligt inom ramen för en internationell pensionsplan


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?