Grupplivförsäkring

För de som inte omfattas av kollektivavtalet under sin utlandstjänst erbjuder SPP, i samarbete med Bliwa, en grupplivförsäkring för expatriater.

Denna grupplivförsäkring ersätter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, under utlandstjänstgöringen.

Försäkringsbeloppet i grupplivförsäkringen för anställda bosatta utomlands är 10 prisbasbelopp. 

Försäkringsbeloppet reduceras dock med 5 procentenheter per år från 55 års ålder. Om den försäkrade vid dödsfallet har arvsberättigade barn som är yngre än 17 år, reduceras inte beloppet. 

Försäkringen upphör när den försäkrade fyller 65 år. 

Månadspremien per försäkrad är 54 kr.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?