Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Alternativ ITP

Anställda med en förmånsbestämd ITP och en årslön överstigande 644 000 kronor (tio inkomstbasbelopp för år 2019) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja en Alternativ ITP. Fördelen för den anställde är större valfrihet vad gäller skydd till efterlevande, kapitalförvaltning och val av försäkringsbolag.

Så här fungerar Alternativ ITP

Varje månad sätter du som arbetsgivare av en stor summa i ITP-pensionspremier till dina anställda. Du som arbetsgivare kan träffa överenskommelse med den anställde om att han eller hon kan få bestämma över en del av premien själv. 

Premien för ålders och familjepension för pensionsdelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp (för 2019 är beloppen 483 000 respektive 1 932 000 kronor) kan den anställde bestämma hur den skall placeras. Denna del kallas frilagd premie.

Sjukförsäkring

Den anställdes förmåner i sjukförsäkringen påverkas inte av ett val av Alternativ ITP.

Efterlevandepension

Den anställde kan påverka lösningen för efterlevande.

Ålderspension

Den anställde kan bestämma utbetalningstid av pensionen. Han eller hon kan även påverka om pengarna ska förvaltas i traditionell försäkring eller i fondförsäkring och i så fall bestämma vilka fonder som ska användas. Ålderspensionen kan kompletteras med återbetalningsskydd före pensionsåldern och garanterad utbetalningstid efter pensionsåldern. 

Har den anställde en gång valt Alternativ ITP kan han eller hon inte gå tillbaka till förmånsbestämd ITP så länge anställningen kvarstår i företaget.  


Gillar du den här sidan?