Avgångspension

Ibland kan arbetsgivaren tillsammans med de anställda besluta att pensionera medarbetare tidigare än beräknat. Det gäller företrädesvis vid övertalighet men också exempelvis vid omorganisationer eller som förmån för enskilda medarbetare.

Vad innebär en avgångspension?

Du som arbetsgivare bör planera för vissa gruppers tidigare pensionering på ett tidigt stadium – det tjänar både arbetsgivaren och de anställda på. Att lösa övergången från yrkesliv till pensionering på ett tillfredsställande sätt är speciellt viktigt då avgångspensioner kräver unik administration med ofta korta ledtider. 

SPP har en lång och gedigen erfarenhet av att hantera tidigare pensionering för svenska företag, kommuner och landsting.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?