Alternativ ITP - tiotaggarlösning

Anställda med ITP 2 som har en årslön som överstiger 743 000 kronor (tio inkomstbasbelopp för år 2023) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja Alternativ ITP.

Fördelen för den anställde är större valfrihet vad gäller efterlevandeskydd, förvaltningsform och val av försäkringsbolag.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?