Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Kapitalförvaltning

SPP kan erbjuda diskretionär förvaltning av företagets försäkringskapital. Förvaltningen sköts i ett intimt samarbete med Storebrand Kapitalförvaltning som har en både lång och framgångsrik förvaltningshistoria.

SPP införde under 2008 samma modell som vår ägare Storebrand framgångsrikt har använt sig av under flera år. En hörnsten i modellen är den dynamiska riskstyrningen, vilket innebär att vår placeringsportfölj löpande anpassas efter marknadens utveckling. Vår dynamiska riskstyrning har visat sig vara effektiv under den finansiella krisen. 

En annan hörnsten i den nya kapitalförvaltningsmodellen är hur SPP placerar i fler tillgångsslag och branscher än tidigare samtidigt som vi ökar den globala spridningen i investeringarna. Vår nya placeringsinriktning omfattar förutom aktier och räntebärande papper även till exempel fastigheter, infrastruktur, onoterade aktier och råvaror. 

SPP arbetar långsiktigt med samhällsansvar och det präglar alla beslut – från rena inköpsfrågor till hur vi förvaltar våra kunders pensionspengar. En särskild avdelning inom Storebrand övervakar 3 000 företag och följer upp hur de lever upp till våra krav. 

Storebrand startade sin tjänstepensionsverksamhet redan 1917, samtidigt som SPP. Vid halvårsskiftet 2017 förvaltar Storebrand och SPP diskretionära portföljer och fonder till ett värde av drygt 600 miljarder svenska kronor.

Hur arbetar vi?

  • Fokuserade och specialiserade investeringsprocesser.
  • Egen portföljstyrningsgrupp.
  • Erfarna förvaltningsteam.
  • Ansvarsfull förvaltningskultur och solida kontrollsystem.


Läs mer om Storebrand kapitalförvaltning på www.storebrand.no/asset-management


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?