Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Steg 1-3 - Prövningsmöjligheter hos SPP Pension & Försäkring AB

Vi hör av oss till dig inom fem dagar sedan vi fått ditt klagomål. Antingen med beslut eller med information om handläggningen.

Om vi inte kan tillmötesgå ett klagomål lämnar vi alltid en motivering till varför.

Steg 1 - Kontakta den handläggare, försäkringsrådgivare eller avdelning som handlagt ditt ärende eller vårt kundcenter och begär en prövning av ditt ärende 

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan reda ut eventuella missförstånd. Du kan även begära att ditt ärende ska prövas av ansvarig på avdelningen. Efter prövningen får du ett slutligt beslut från ansvarig handläggare eller avdelning.

Kundcenter når du på telefon 0771-598 102 eller via e-post.

Steg 2 - Du kan framföra ett klagomål och begära en prövning hos klagomålsansvarig

Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt.

Vår klagomålsansvarige heter Jannora Westerlund. Du kommer i kontakt med henne på följande sätt:

Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel person- och kontonummer, när du skickar mejl.

Steg 3 - Du kan framföra ett klagomål och begära en ny prövning hos SPPs Försäkringsnämnd

Du kan begära att få ditt ärende prövat hos SPPs Försäkringsnämnd. De prövar bara ärenden när ansvarig avdelning fattat ett slutligt beslut. Prövningen utgår från innehållet i försäkringsavtalet.

Klagomålsansvarig är sekreterare i nämnden. Hon säkerställer att ditt ärende bereds på ett korrekt sätt. Ditt ärende föredras av nämndens sekreterare eller av tjänsteman inom vars ansvarsområde ärendet faller. Klagomålsansvarig har inte någon rösträtt i nämnden.

En begäran om prövning i nämnden ska vara skriftlig. Där anger du tydligt vad du vill få prövat. Begäran skickas till:

  • Postadress: Klagomålsansvarig/SPP Försäkringsnämnd, SPP, 105 39 Stockholm

Gillar du den här sidan?