Marknadsrapport fonder maj: "Räntetoppen i USA närmar sig"

2023-05-11

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med ytterligare nästan 2 procent i april och hittills i år är
uppgången därmed nästan 10 procent. Oron för bankkrisen har avtagit
successivt och det är även positivt för aktiemarknaderna att centralbanken
Fed i USA närmar sig sin räntetopp. Svenska aktier steg med ytterligare
3 procent i april och närmar sig återigen historiska toppnivåer.

Här kan du läsa hela marknadsrapporten


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?