Marknadsläge fonder mars

2023-03-10

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med nästan 2 procent under februari. Avtagande oro för recession följdes av stigande räntor vilket dämpade uppgången för aktiemarknaden. Efter en stark inledning i början av året har utvecklingen för tillväxtmarknaderna nu bromsat in.

  • Oron för recession avtar ytterligare och stöds nu även av starkare amerikanska makrotal.
  • Räntemarknaderna förväntar sig därmed en högre räntetopp samtidigt som inflationen inte faller snabbt nog.
  • En del bedömare går nu från att prata om ”hård” eller ”mjuk” landning till ”ingen landning”, vilket innebär att den förväntade recessionen skjuts fram.

Läs hela marknadsrapporten här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?